Pusk

 

Avaimet!

Kuin ennen külvettih pelvaßta? Külväjällä oli ießßä vakka siemenenke, hiän harpuali i loi siemendä.
Konèa pelvaß zavodiu kukkie? Pelvaß zavodiu kukkie heiñaigah.
Mütüttä pelvaßta ruvetah derimäh? £ualista pelvaßta ruvetah derimäh.
Miksi pivot ßeizatetah kuuìahazih? Pivot ßeizatetah kuuìahazih, ßto pelvaß kuivaiœ.
Midä ruattih pelvahanke guomnoßßa i riiheßßä? Pelvahat kolotittih pualikalla, ßiidä riivittih, ßiidä vißßattih siemenet tuuleßßa.
Miksi pelvahat levitettih logah? Levitettih logah, ßto pelvaß ßuorieœ.
Mih varoin pelvaßta loukulla loukutettih i vidiemellä vivottih? Loukutettih, ßto pelvaß pehmeniœ, rubeiœ päisär eruomah.
Müttüzillä harjoilla harjattih tüöt? Tüöt edizeh harjattih raudaharjah, ßiidä ßuvaßharjah.
Midä kezrättih ruohtimeßta i paiàekßeßta? Ruohtimeßta kezrättih ruohinlangua, a paiàekßeßta - rondulangua.
Midä kuvottih ruohinlangaßta i rondulangaßta? Ruohinlangaßta kuvottih väràie, a rondulangaßta - piààuo da koßtuo.
To back To top of theme To home Exit