Abuniekka

meààä: kangaß, näreikkö, koivikko, huavikko, lepikkö, meàikkö, tuhjikko, meààäviero, meàänranda, augie, ßuo;

marjat: karbalo, buula, mussikka, juomukka, muurain, vavarno, manàikka;

marjapaikat: mussikikko, vavarnikko, buulikko;

gribat: valgiegriga, huabagriba, koivugriba, mokoààu, keldapöààö, reboààu, riièikkä, bilbo;

sienet: leppäsieni, maidoààu, heboààu, gruuzdi;

ristikanèat: meààäniekkä, marjaniekka, gribaniekka.

 

 
To back To top of theme To home Exit