Avaimet!

Pusk

Kenenke ßovußßa elettih ennen karielazet? Karielazet elettih ßovußßa Jumalanke i diedoloin vieronke.
Midä voiàài andua ristikanèalla ßiännütettü haldie? Haldie voiàài andua ristikanèalla vigahizen.
Ken autto ristikanèalla piäßßä vigahizeßta? Tiedäjä autto ristikanèalla piäßßä vigahizeßta, hiän tiedi, kuin pidäu pakota proskenieda haldielda.
Mistä piäßßettih tiedäjät? Tiedäjät piäßßettih vigahizeßta, ßuudelukßeßta, rikokßeßta.
Mistä tartu vigahine Iro-àikkoh? Iro-àikkoh tartu vigahine tuuleßta.
Kuin piäßßettih ßuudelukßeßta? £uudelukßeßta pidi lugie erähät ßanat.
Kuin piäßßettih lapßen üönitettäjäßtä? Üöllä lapßen piällä reviteldih ribuvuattien, viedih oven piällä i kolme kerdua lugiettih ßanat.
To back To top of theme To home Exit