Avaimet!

Müttünästä käzipaikkua voit löüdiä aitaßßa, buabon lippahaßßa? Buabon lippahaßßa voit löüdiä vanhua pelvahisòa käzipaikkua.
Kuin ßomennettih käzipaikoin ñokkie karielazissa külissä? Vessin karielazet vißivaidih ñokkie, a Tolmaàun karielazet puutettih proßvua.
Midä vißeidih käzipaikoin ñokissa? Vißeidih linduo, zvierie, elännänpuuda.
Kellä annettih käzipaikkua suadibaßßa? Annettih lahjakßi käzipaikkua ßulahazen rovulla, papilla i diekkunalla, druußkilla.
Kunne pani käzipaikkua nuori morèien? Morèien riputti käzipaikkoida jumaloilla, ßeinällä, otti külüh külünizännällä.
Mintän näidä käzipaikkoida piettih kallehena? Näillä käzipaikoilla oli vägi piäßtiä nimetöistä; grobuo kalmah laßkiettih pitillä ßolgiloilla; ßivottih ikkunah kuuèinedelizillä muistelukßilla, ßto hengi piäziœ kodih.
To back To top of theme To home Exit