Pusk

 

Avaimet!

Kummaœòa pruazniekkua pruaznuidih Prudovalla? Prudovalla pruaznuidih Iììua.
Midä jäi Iììa-prorokan kirikößtä palon jälgeh? Palon jälgeh kirikößtä jiädih vain kivet.
Kuin varußtuaàettih küläläzet rahvaß pruazniekkah? Peßtih pertin, pandih olutta, paissettih piiruada, pezieàettih külüßßä.
Mistä tuli goœòua pruazniekakßi? Pruazniekalla tuldih rodñat linnaßta i rahvaß kaikelda ümbärükßeldä.
Kuin mäni guìanja illalla? Issuttih stolissa, külällä karrattih i laulettih, uuliààua müöò guìaidih rahvaß.
Millä loppieài guìanja? Guìanja loppieài toralla.
Mintän Iììan jälgeh lapßie ei laßkiettu jovella? Iììan jälgeh vezi joveßßä lieni vilumbi.
To back To top of theme To home Exit