Luve runo, kumbazen kirjutti Nikolai Morozov. Kuin hiän kirjutti omah randah näh?

Pusk

 

Oma randa

Oma randa - kalliœ randa,
kaiken tuaàài hüvä on!
Jogo päiviä omua randua
omah kieleh kiittelen!

Viijit koista huomnekßella,
linnut zo®ua vaßßatah!
Pezieàellät jovuzella,
kalat ießßä kizatah.

Hakkuat loèon niitokßella,
£adakielet lauletah!
Virèilöinke okßazilla
niittäjäzie vuotetah.

Mänet gribah kangahalla,
augieh päiten huukkahat:
kuuluu edäh huomnekßilla,
kaju lendäü külih ßuat!

Kaßßan aigah kukkazilla
tilkat ßeìgiet riputah.
Iòkietäh hüö eigo niidä,
ket edähänä eletäh?

Nikolai Morozov

 

 
To back To top of theme To home Exit