Luve ßanonda. £ano, ammuingo karielazet eletäh Tverin mualla.

Kuin karielazet piävüttih Tverin mualla

Ammuzeßta aigua ßuomi-ugrilazet rahvaß elettih Tverin mualla. Historikat kirjutetah, ßto ennen slav’anskoiloida rahvahie elettih rahvaß, kumbazie ßanottih vessi, meri, àuudi. Kuin tuldih slav’anat lämminrannaßta päin, niin nämä rahvaß eissüttih vilurandah.

12. vuoèißadalla Luadogan järven laßkurannalla i edemmä pohjah päin eli rahvaß, kummasòa kuàuttih korela. Rahvahalla oli oma kieli, omat tavat, oma kuìtura. Vuodena 1227 Novgorodan kniäzi Jaroslav Vsevolodià rubei rissittämäh karielazie. Hiììakkazin karielazet otettih uuven vieron, no vielä monie vuoèißadoida vierittih vanhoida jumaloida.

13. vuoèißadalla ßvedoilla da veniäläzillä keßkenäh alottuaài ßuuri tora karielazin mualoin tuaàài. Moni kerdua hüö torattih i juattih ßidä muada. Vuodena 1323 Viipurin i laßkurannan otettih ßvedat, a nouèurannan otti Novgoroda. Luadogan rannalla srojittih kriepostin i èen luoh linnan Korela. Enèimmäzet pagolazet lähtei elämäh Veniällä. No ßillä kerdua ei ollun äijä uidijua, voiàài piettüö Korelan luona.

Vuodena 1580 ßvedat tuaß alotettih voinan i heilä ßai kiskuo Korelan linna. £iidä vuodena 1617 Stolbovan dogovorua müöò kaikki nouèurannnan karielazin muat i Korelan linna jiädih ßvedoilla käzih. £vedat noßßettih veœma äijäldi nualogat, kaikilla karielazilla kiellettih pravoslavnoin vieron. Pidi ottua vieraß ìuteranskoi viero. Karielazet perehineh hebozilla ruvettih uidimah pagoh Veniällä.

Veniällä karielazie priimittih, annettih muada i dengua. Àuari elännäkßi ando karielazilla muada Novgorodan, Tverin, Jaroslavìan, Smolenskan i Kalugan luona. Kaikkie ßuurembi ühtehüß piädü Tverin luoh Bieèeàköin mualla. Nämä muat oldih ßilloin rahvahattomat: eläjät kuoldih nälgäh, morußta,da voina-aigah litvanke tapettih äijän rahvaßta. Edizeh karielazet oldih vain àuarin omat, ßidä aijan aloh àuari rubei andamah karielazie lahjakßi bajariloilla.

Kaikkiedah vuodeh 1660 ßuat Veniällä tuli enämbi 30000 hengie. £iidä vielä lizäüdü karielazie Veniällä v. 1721 Nißtadskoin dogovoran jälgeh.

Tverin mualla karielazet eletäh vähättä 400 vuotta veniäläzillä keßßeßßä. £äilü kieli i erähät tavat. Tverin mua lieni karielazilla oma. Ollah ßüväßti laßkiettu juuret täh muah. Nügüzellä aigua karielazet eletäh Bieèeàköin, Maksuatihan, Ruameßkan, Lihoslavìan, Spiirovan, Vesjegonskan, Zubcovan rajonoissa.

Ìudmila Gromova

Vaßtua küèümükßih.

Ket elettih Tverin mualla ennen slav’anskoiloida rahvahie?
Missä oli srojittu Korelanlinna?
Konèa kniäzi Jaroslav Vsevolodià rissitti karielazie?
Ket torattih karielazin mualoin tuaàài?
Konèa ßuurembi àuasti karielazie uidi Veniällä?
Missä àuari ando karielazilla muada?
Kumbazissa rajonoissa eletäh karielazet Tverin mualla?

Karielazet ßanotah:

Vierahalla rannalla kumarduaàet i rammalla.

Midä mieldä olet täßtä ßananpolveßta?

 

 
To back To top of theme To home Exit