Avaimet!

   

Luve, kuin voiààou ßanella täh pereheh näh.

Tämä pereh ei ole ßuuri: tuatto, muamo, kakßi laßta i buabo. Tuatto i muamo ollah vielä nuoret. Mie duumaiàen, ßto tuatolla on 26 (kakßikümmendäkuuèi) vuotta, a muamolla 25 (kakßikümmendäviizi) vuotta. Vanhemmalla tüttärellä on 4 (nellä) vuotta, a nuoremmalla lapßella ei ole vielä i vuotta, hiän venüü käòküößßä. Buabo veœma ßuaààou vunukkoida. Pereh eläü küläßßä. Mie duumaiàen, ßto heilä on äijä èiivattua. Izändä ruadau mualla, a emändä ei rua, èentän ßto hänellä on pieni lapßi.

 

 

 

To back To top of theme To home Exit