Pusk

Avaimet!

 

Missä eläü Svetan pereh? Svetan pereh eläü Maksuatihan rannaßßa pieneßßä küläßßä Karielan Zaruuàaßßa.
Monigo laßta on pereheßßä? Pereheßßä on viizi laßta.
Ongo Svetalla nuorembi àikko? Svetalla on nuorembi àikko Oìa.
Kuin kuàutah vanhembua vellie? Vanhembua vellie kuàutah Saßa.
Kuin eletäh pereheßßä keßkenäh? Pereheßßä eletäh keßkenäh hüvin, autetah toine toizella.
Mintän Sveta duumaiààou, ßto hänen pereh on oèakaß? Pereheßßä lapßet i vanhemmat ßuatah toine toista, a rahvaß pietäh tuattuodah i muamuodah ruadajina i hajukkahina ristikanèoina.

 

To back To top of theme To home Exit